Poznaj prawidłowy skład powietrza

Udostępnij

Mieszanina gazów, która składa się na powietrze, którym oddycha ludzki organizm znacząco wpływa na jego zdrowie. Nawet niewielkie stężenie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu może obniżyć jakość życia. Masa powietrza bierze udział w kształtowaniu klimatu oraz jego możliwych zmian. Przykładem obecnie odbywającej się metamorfozy klimatycznej jest powstawanie efektu cieplarnianego, który przyczynia się do tworzenia nienaturalnych zjawisk atmosferycznych. 

Skład powietrza 

Powietrze wypełniające atmosferę ziemską jest niczym innym jak mieszaniną azotu, tlenu, argonu oraz dwutlenku węgla. Drugorzędnymi komponentami powietrza są takie związki jak: wodór, neon, hel, krypton, ksenon, ozon, jod oraz inne. Najważniejszym z pierwszorzędnych gazów jest oczywiście tlen, który jest niezbędny w procesach utleniania oraz oddychania. Brak wystarczającej ilości tlenu zagraża życiu ludzi, zwierząt oraz roślin. Niestety, ale coraz częściej zauważa się postępujące zmiany w składzie gazowego powietrza atmosferycznego. Coraz częściej mówi się o niedobrze tlenu, ze względu na rosnące zużycie tego gazu w procesach spalania. 

Skład powietrza wdychanego i wydychanego 

W składzie powietrza wdychanego oraz wydychanego można zauważyć pewne różnice. Bowiem w wdychanym powietrzu znajduje się: 78% azotu, 21% tlenu, 1% innych gazów oraz 0,04% dwutlenku węgla. Powietrze wydychane zawiera w sobie: 78% azotu, 17% tlenu, 4% dwutlenku węgla oraz 1% innych gazów. 

Skład powietrza atmosferycznego 

Powietrze składa się zarówno ze składników stałych jak i zmiennych. Te drugie zmieniają swoje stężenie pod wpływem różnych czynników, często klimatycznych czy też środowiskowych. Dlatego też istnieją pewne wahania w określeniu ich prawidłowego stężenia. Przykładem może być  dwutlenek węgla, para wodna oraz dwutlenek siarki. Powietrze bogate jest także w różnego rodzaju zawiesiny mineralne oraz pyły. 

skład powietrza

Jak zbadać skład powietrza? 

Zawartość powietrza może być sprawdzana przy użyciu profesjonalnych urządzeń, zwanych miernikami. Dzięki nim można skutecznie nadzorować parametry powietrza w pomieszczeniach. Najpopularniejszych z nich jest miernik jakości powietrza, który kontroluje jakość powietrza w pomieszczeniach a także umożliwia zapis wraz z analizą danych pomiarowych. Pomiary te dotyczą składu dwutlenku węgla, temperatury w pomieszczeniu oraz poziomu wilgotności. Dane te rejestrowane są przy zapisie wraz z datą oraz godziną. Niekiedy urządzenia te wyposażone są w sondy do pomiarów. Innymi urządzeniami są: mierniki tlenu, mierniki CO2, analizatory spalin oraz detektory tlenku węgla oraz gazu.  

Skład procentowy powietrza 

Tradycyjny skład powietrza zawiera w sobie składniki takie jak azot, tlen, dwutlenek węgla oraz inne gazy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której dochodzi do obecności w powietrzu przeróżnych pyłów zanieczyszczenia, które utrzymują się podczas sprzyjających warunków atmosferycznych. Ich obecność jest spowodowana działalnością człowieka, czyli kominów z fabryk, samochodów, pieców. Patologiczne składniki powietrza to m.in: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył drobny PM2,5, pył drobny PM10 (ołów, arsen, nikiel, kadm, benzo(a)piren).

Komentarze (0)

Zostaw komentarz