Przyczyny i skutki smogu

UdostępnijŚwiatowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że Polska jest jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej o największym zanieczyszczeniu. Podobna sytuacja występuje jedynie w Bułgarii. Patrząc jednak na ogólny ranking miast w Unii Europejskiej, smutno trzeba przyznać, wygrywamy ze wszystkimi. Listę 50 miast o największym zanieczyszczeniu najbardziej wzbogaca Polska, posiadając  aż 33 pozycje najgorzej zanieczyszczonych miast europejskich.

Smog - przyczyny

Smog powstaje przy sprzyjających ku temu warunkach terenowych, chociażby w dolinach. Wpływ ma oczywiście pogoda i ogólne warunki atmosferyczne - łatwiej o smog, gdy nie ma wiatru, panuje duża wilgotność i występuje inwersja powietrza. Oczywiście do powstawania smogu przyczynia się też człowiek, zaspokajając swoje potrzeby poprzez ogrzewanie czy korzystanie z samochodów. Zanieczyszczenie powietrza jest pochodną dużej emisji szkodliwych substancji, poprzez brak efektywnego spalania paliw w takich miejscach jak: domy, elektrownie, samochody czy zakłady przemysłowe.

przyczyny smogu

 Co jest największym problemem?

Oczywiście działalność kotłowni lokalnych oraz emisja z palenisk indywidualnych. Różne są przyczyny tego stanu, przede wszystkim społeczeństwo nie ma odpowiedniej wiedzy na temat paliw czy pieców, które używają do ogrzewania swoich domów i mieszkań. Niestety, ma to ogromne znaczenie dla jakości powietrza, szczególnie w ich otoczeniu. Stąd też ogromna uwaga zostaje obecnie poświęcona pyłowi PM10, gdyż jego skutki mogą być tragiczne, zwiększa się śmiertelność i liczba zachorowań w społeczeństwie. Drugą istotną kwestią jest emisja pyłów wynikająca z komunikacji. Zmniejszenie ruchu samochodowego jest więc dziś konieczne. Mało uwagi poświęca się natomiast zanieczyszczeniom z sąsiednich obszarów, wszak trudno jest na nie bezpośrednio wpłynąć. Niektóre regiony Polski generują tyle zanieczyszczeń, co ma wpływ na ogólną jakość powietrza w sąsiedztwie.

Smog - przyczyny i skutki

Pył zawieszony nie dotyczy tylko zanieczyszczenia powietrza. Przeciwnie, dociera on niemal wszędzie, zanieczyszczając przy tym wody czy gleby. Trudno więc ustrzec się przed wprowadzaniem skażeń do organizmu, w końcu spożywa się plony ziemi czy pije wodę. Najbardziej powszechnymi skutkami niskiej emisji może być: większa zachorowalność na choroby układu oddechowego oraz nowotworowe, co z kolei przekłada się na wyższą śmiertelność ludzi. Zanieczyszczenia powodują także kwaśne deszcze, które degradują glebę i wodę, niszczą środowisko naturalne, a także degradują zabytki i inne istotne obiekty.  Zwiększa się także zawartość CO2 w powietrzu. W ramach podsumowania można z pewnością uznać, że niska emisja wpływa niekorzystnie na środowisko, w tym przede wszystkim zwiększa prawdopodobieństwo zachorowań i pogarsza ogólne samopoczucie ludzi. Zagrożona jest więc jakość życia społeczeństwa. Trudno również zapomnieć o zwierzętach, dla których smog również ma znaczenie. W miejscach bardziej zanieczyszczonych są one słabsze i bardziej podatne na rozmaite choroby.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz