Jak powstaje i czym jest smog kwaśny?

Udostępnij

Nienaturalne zjawisko atmosferyczne nazywane smogiem powstaje na skutek działalności człowieka oraz ogólnego zanieczyszczenia powietrza. Jego tworzeniu sprzyja mgła oraz brak wiatru. Smog i kwaśny deszcz to zjawiska, które są nierozłączne. Tak samo szkodliwie wpływają na życie zarówno ludzi jak i zwierząt.

Kwaśny smog często nazywany jest chmurą lub mgłą przemysłową. Dlaczego? Otóż, tworzy się w miejscu, które jest wyjątkowo wilgotne i mocno zanieczyszczone. Skażenie zawiera w sobie kwaśne gazy jak ditlenek siarki (SO2) i ditlenek węgla (CO2) oraz pył węglowy. Obszary, które najbardziej są zagrożone kwaśnym smogiem to te, gdzie występuje ogrzewanie domów poprzez spalanie węgla oraz innych paliw stałych.

Smog kwaśny - co to takiego?

Smog kwaśny, inaczej zwany smogiem londyńskim powstaje przy dużym stopniu wilgotności wraz z nasilonym stopniem zanieczyszczenia powietrza. Kwaśny smog nie tylko jest niebezpieczny dla ludzi, ale powoduje całkowitą degradację środowiska. Cechą charakterystyczną jest fakt, iż smog kwaśny występuje szczególnie w strefie umiarkowania klimatycznego, wtedy kiedy następuje inwersja temperatur. Największe zagrożenie smogiem występuję w okresie od listopada do stycznia. 

Dlaczego smog kwaśny, nazwany jest londyńskim? Nazwa ta przyjęła się ze względu na pamiętny rok 1952, w którym to koncentracja dwutlenku siarki przekraczała wartość 3,5 mg na metr sześcienny powietrza. W efekcie tego tragicznego zdarzenia doszło do zgonów na skalę masową. W ciągu zaledwie trzech dni zmarło ok. 4 tys. ludzi. Od tamtej pory smog londyński występuje w łagodniejszej formie, choć wciąż zdarzają się momenty, kiedy wartość dwutlenku siarki jest niedopuszczalna. 

Smog kwaśny - schemat

Schemat powstawania oraz tworzenia się smogu kwaśnego rozpoczyna się wraz ze znaczną ilością wysoko stężonego tlenku węgla wraz z dwutlenkiem siarki. Co jeszcze zawiera w sobie kwaśna chmura? Są to przede wszystkim tlenek węgla, dwutlenek siarki, a także mieszanki tlenku azotu, sadza i ogólny pył. Wyszczególnione związki mają tendencję do łączenia się z mgłą, co może doprowadzić do zawieszenia się kropel kwasu siarkowego w powietrzu.

Jak powstaje smog kwaśny?

Kwaśne deszcze powstają przez mgłę przemysłową oraz bardzo wilgotne powietrze. Występuje przede wszystkim w miejscach, w których ogrzewa się domy spalające odpady oraz śmieci. Smog kwaśny obserwowany był juz od XX wieku. W Polsce kwaśny smog widoczny był z reguły w Krakowie oraz miastach Górnego Śląska.

Smog kwaśny - przyczyny i skutki

Kwaśny smog w stopniu znaczącym oddziałuje na naturalne środowisko, które ulega częściowej bądź kompletnej degradacji. Zależy to od stopnia wartości dwutlenku siarki w chmurze kwaśnego deszczu oraz intensywności opadów. Kwaśny deszcz może działać bezpośrednio powodując widoczne gołym okiem zmiany drzewostanu, czyli opadanie liści oraz igieł. Pośrednie oddziaływanie wiąże się ze skażeniem gleby, która pozbawiona jest cennych minerałów oraz związków. Smog kwaśny niszczy także budynki oraz pomniki, ponieważ rozpuszcza wapień i cement. Kwaśny deszcz jest bezlitosny dla zwierząt, które często nie mają się gdzie schować. 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz