Smog - mapa Polski. Poznaj najbardziej niebezpieczne regiony w kraju

Udostępnij

W dniu 10 kwietnia 2018 smog jest względnie ograniczony w całej Polsce. Można zauważyć, że w centrum oraz na południu kraju odnotowano największe zatrucie środowiska. Niekorzystne uwarunkowania są najbardziej widoczne i odnotowane na obszarach miast województwa małopolskiego, śląskiego i łódzkiego, to tam wskaźniki pokazują wysokie stężenia smogu, który zatruwa powietrze.

Smog - mapa Polski

ŻRÓDŁO MAPY ZACZERPNIĘTE ZE STORNY: https://map.airly.eu

SMOG - mapa 

PM2.5 - Drobny pył zawieszony
PM10 - Wziewny pył zawieszony
NO2 - Dwutlenek azotu
SO2 - Dwutlenek siarki 
CO - Tlenek węgla
O3 - Ozon

To przez m.in niską emisję (niewymienione piece, stare paleniska i kotły, palenie odpadami i śmieciami), spaliny samochodowe oraz wszelkie firmy i zakłady, które emitują zanieczyszczenia (metale ciężkie, dwutlenek siarki, tlenek azotu itp.) mamy do czynienia z tak dużą ilością smogu na tak ogromnym obszarze w całym kraju. Warto walczyć z tym problemem, gdyż wyniki są coraz gorsze a ludzie nie zdają sobie sprawy z poważnego zagrożenia jakim jest smog.

Kraków: Limity tutaj są niestety przekroczone, czujniki pokazują aż 150 proc. normy. W niektórych miejscach można odnotować wysokie stężenie pyłu PM10. Na stacji na ul. Racheli, ul. Dietla i ul. Telimeny zarejestrowano aż dwukrotnie przekroczoną normę. Inne miasta regionu są w lepszej lub podobnej sytuacji co Kraków.

Smog w Warsyawie

Smog - Warszawa

W Warszawie wyniki zanieczyszczenia są raczej przeciętne. Na ul. Świętokrzyskiej odnotowano 160 proc. normy pyłu PM2.5 oraz 126% normy pyłu PM10. W innych obszarach całego miasta sytuacja jest bardzo zbliżona, a czujniki pokazują 150 proc. normy.

Smog - Śląsk

Zachodnia część tego województwa jest w bardzo dobrym położeniu i ma bardzo dobre wyniki. Airly w Rybniku oraz Rudzie Śląskiej odnotowują zdecydowanie niskie stężenia dla pyłów PM2.5 i PM10. Niestety Sosnowiec, Tychy i Dąbrowa Górnicza wysyła trochę słabsze wyniki. Te dwa miejsca mają ponad dwukrotnie przekroczone normy pyłu PM10 (tak wskazywały czujniki nad ranem w tych miastach). Natomiast pył PM2.5 utrzymuje się na 150 proc. normy.

Zanieczyszczenie powietrza w innych miastach

Zanieczyszczenia utrzymuje się również w miastach na terenie województwa łódzkiego. W miejscowościach takich jak Łódź, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko czy Pabianice wskaźniki pokazują nawet dwukrotne przekroczenie norm. Bydgoszcz i Olsztyn również ma wysoki poziom smogu, tutaj można odnotować ponad 200 proc. normy pyłu PM2.5. To równie wysokie zanieczyszczenia co na innych obszarach kraju.
 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz