SMOG - skład substancji trujących

Udostępnij

Zalegający w powietrzu smog jest dużym problemem w wielu obszarach Polski, jak i całego świata. Warto przybliżyć jaki konkretnie jest jego skład, i które substancje są najgroźniejsze. Do najbardziej szkodliwych, a jednocześnie najczęściej występujących zalicza się wymienione poniżej substancje.

Smog - skład

Pyły

Do grupy pyłów wlicza się różnorodne substancje. Są to m.in.: kurz, sadza, spalone elementy hamulcowe samochodów, ogumienie, a także piasek. Pyły same w sobie bywają groźne dla ludzi. Co gorsza, na ich powierzchni osiadają również inne substancje, takie jak choćby metale ciężkie. Wraz z wdychanym powietrzem przedostają się one do płuc, a następnie rozprzestrzeniają się po całym organizmie ludzkim.

PM10 i PM2,5

Najczęściej występującymi oraz najgroźniejszymi pyłami są PM10 i PM2,5. Pył PM10 bez trudu przenika do organizmu człowieka, gdyż jego średnica wynosi ok. 10 mikrometrów. Oznacza to, że nawet grubość ludzkiego włosa jest kilkukrotnie mniejsza. Jeszcze groźniejszy dla ludzkeigo zdrowia jest PM2,5 Cząsteczka czterokrotnie mniejsza niż PM10 jeszcze łatwiej przenika do organizmu. Bez większego trudu wraz z powietrzem przedostaje się aż do pęcherzyków płucnych, gdzie przenika do krwiobiegu. Pomimo niewielkich rozmiarów pyłu PM2,5 osiadają na nim rozmaite substancje toksyczne, w tym lotne związki organiczne oraz metale ciężkie.

pyły zawiezone w smogu

Smog - skład chemiczny

WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

Tego rodzaju substancje powstają wskutek spalania rozmaitych materiałów. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są produktem niecałkowitego spalania paliwa, śmieci, drewna oraz różnorodnych materiałów syntetycznych

Tlenki i pozostałe związki nieorganiczne

Często występującymi w powietrzu zanieczyszczeniami są również rozmaite tlenki. Należy tu wymienić m.in. tlenek i dwutlenek azotu. Te związki nieorganiczne powstają głównie wskutek spalania paliw samochodowych.

Niezwykle szkodliwymi związkami nieorganicznymi są również tlenki siarki. Są one efektem spalania paliw kopalnych. To właśnie tlenki siarki odpowiadają za powstawanie tzw. kwaśnych deszczów. Powodują one korozję konstrukcji metalowych oraz wpływają destrukcyjnie na budynki. Co więcej, tlenki siarki wpływają również destrukcyjnie na rośliny, co przyczynia się do dalszego pogarszania jakości powietrza. W wyniku spalania paliw kopalnych powstaje także tlenek węgla. Związek ten bezpośrednio zagraża życiu, gdyż uniemożliwia dystrybucję tlenu przez układ krwionośny.

Przyczyną wielu zatruć smogiem jest obecność w nim metali ciężkich. Na cząsteczkach pyłu osiadać mogą np. ołów, rtęć, czy też kadm. Warto zauważyć, że metale ciężkie mogą powodować zatrucia przewlekłe, które bywają przez dłuższy czas niezauważalne.

Warto również wspomnieć o ozonie. Atmosfera nie jest co prawda bezpośrednio zanieczyszczana ozonem, jednak związek ten powstaje wskutek zachodzących w powietrzu reakcji zanieczyszczeń.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz