Poznaj ekologiczne paliwa

Udostępnij

W XXI wieku niezmiernie ważny jest sposób spalania paliwa oraz jego wpływ na środowisko. Ekologiczne paliwa to takie, które nie wpływają niekorzystnie na naturalne środowisko. Produkty spalania tych paliw zostają ponownie asymilowane przez rośliny. Te ekologiczne paliwa należą zatem do odnawialnych źródeł energii. Które paliwa grzewcze nie przyczyniają się do powstawania toksycznego smogu?

Do ekologicznych paliw zaliczają się paliwa biologiczne, czyli biopaliwa: biogaz, różne postacie drewna oraz słoma. Produkty te zawierają jedynie nieznaczną ilość szkodliwych substancji. Są one zatem bezpieczne dla środowiska i nie wpływają na nie negatywnie. Kolejną zaletą ekologicznych paliw jest skuteczne zmniejszenie kosztów ogrzewania nawet do 70% w stosunku do paliw tradycyjnych. 

Przeczytaj ranking eko paliw na stronie: https://ekopaliwaranking.pl

Ekologiczne paliwa 

Jednym z najbardziej czystych źródeł energii grzewczej jest gaz płynny LPG, który jest skroplonym gazem ziemnym. Zawiera on propan, butan oraz inne mieszanki. Te czyste domieszki gazu, podczas spalania nie emitują szkodliwych substancji, tak jak olej czy węgiel. Co ciekawe, podczas spalania płynnego gazu emitowanych jest o 20% mniej dwutlenku węgla niż wtedy, kiedy następuje spalanie oleju opałowego i o 50% mniej niż podczas spalania węgla.

Ekologiczne paliwa samochodowe 

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie paliwami odnawialnymi. Gaz ziemny, który potocznie nazywany jest błękitnym paliwem pełni rolę jednego z najbardziej uniwersalnych źródeł energii, który znalazł zastosowanie m.in w dziale przemysłu oraz w gospodarstwach domowych czy chociażby nawet transporcie. Gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym, który podczas swojego spalania nie emituje pyłu oraz dwutlenku siarki. Co więcej, nie powoduje także zanieczyszczenia środowiska, gdyż nie powstają opady takie jak popiół, sadza, żużel. Gaz ziemny stanowi najlepszą alternatywę dla paliw napędowych, np. benzyny, oleju napędowego czy LPG. Dzięki jego właściwościom ekologicznym, nie wpływa negatywnie na środowisko. W transporcie gaz ziemny dla transportu występuje w formie LNG oraz CNG. Innym, równie ekologicznym rozwiązaniem jest CNG czyli sprężony gaz ziemny. Stosowany jest on od początku motoryzacji, jednak dopiero ostatnio bardziej zyskał na popularności. 

ekologiczne paliwa

Ekologiczne paliwa grzewcze 

Ekologicznym rozwiązaniem dla spalinowych systemów grzewczych jest biomasa, czyli ekologiczne paliwa, stosowane zamiast węgla czy drewna. Występują one np. w formie pelletów, czyli prasowanych resztek obróbki drewna, biogazu, gazu drzewnego czy brykietu słomianego. Emisja dwutlenku węgla podczas spalania tego paliwa praktycznie nie istnieje. Jest to spowodowane pochodzeniem biomasy z surowca naturalnego, który z resztą pochłania ilości dwutlenku węgla. Za paliwo grzewcze, ekologiczne uznaje się także gaz ziemny, który jest mieszaniną metanu oraz innych gazów palnych czy związków niepalnych. Dokładny skład związany jest z wydobyciem oraz zastosowana technologią zgazowania. 

Ekologiczne paliwa - zalety

Ekologiczne paliwo jakim jest gaz ziemny to bez wątpienia paliwo, które jest opłacalne i można go wykorzystać do różnych celów. Co najważniejsze, jest przyjazny dla środowiska a do tego szeroko dostępny. Kolejną zaletą ekologicznego paliwa jest jego wszechstronność zastosowania. Błękitne paliwo może być wykorzystywane zarówno do ocieplania mieszkań, budynków, jak także do rozpalania kominków, zasialania klimatyzacji. Co ciekawe nie wymaga on gazowania, jest prosty w obsłudze. Gaz ziemny jest także obecnie najtańszym w użyciu paliwem ekologicznym. Najważniejszy powód, dla którego warto wybrać gaz ziemny to jego ekologiczność, czyli brak negatywnego wpływania na stan środowiska. Niezależnie od tego czy jego spalanie odbywa się w kotle gazowym czy może silniku samochodowym, zawsze wytwarza dużo mniej zanieczyszczeń.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz