Sprawdź prędko! Normy jakości powietrza

Udostępnij

Ocena stanu jakości powietrza prowadzona jest zgodnie z kryteriami ustalonymi przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50 z 21.05.2008r w sprawie czystszego powietrza dla UE zwana także Dyrektywą CAFE. Określa ona dwie normy dotyczące pyłu zawieszonego PM10. Pierwsza norma dotyczy dopuszczalnego śródrocznego stężenia (40 µg/m3) Druga z ustanowionych norm tyczy się stężenia średniodobowego (50 µg/m3) które w ciągu roku może wystąpić maksymalnie 35 dni. 

Ocena jakości powietrza w Unii Europejskiej w zakresie stężenia pyłu PM10 opiera się o powyższe 2 normy. Natomiast należy pamiętać, że wg. WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) normy są znacznie ostrzejsze. Średnie stężenie pyłu zawieszonego nie powinno przekraczać 20 µg/m3. 

Poniżej prezentujemy rozkład norm zanieczyszczeń powietrza dla pyłów zawieszonych:

  • PM 10 - siarka, metale ciężkie, pyłki roślin, toksyczne związki organiczne
  • NO2 (dwutlenek azotu) - silnie trujący brunatny gaz
  • PM 2.5 (pył drobny) - siarka, metale ciężkie, alergeny, pyłki roślin, toksyczne związki organiczne
  • SO 2 (dwutlenek siarki) - bezberwny gaz, gryzący zapach
 

Normy dla prognozowanych zanieczyszczeń powietrza by AlertSmogowy

Komentarze (0)

Zostaw komentarz