Czym są i jak powstają kwaśne opady?

Udostępnij

Powstawanie kwaśnych deszczy jest skutkiem wielu czynników, najczęściej jest to wynik wybuchów wulkanów, pożarów lasów czy nadmiernych wyładowań atmosferycznych. Kwaśny deszcz tworzy się także podczas zanieczyszczenia powietrza, które zamienia się w smog. Najczęściej jest to pył zawieszony, który jest bardzo szkodliwy dla człowieka oraz dla środowiska.

Co to są kwaśne opady? 

Kwaśne deszcze są to opady atmosferyczne o odczynie pH kwaśnym, zawierające kwasy wytworzone w rekacji wody z gazami, czyli dwutlenkiem węgla, trójtlenkiem siarki, tlenkiem azotu, siarkowodorem, dwutlenkiem siarki, chlorowodorami. Na kwaśne deszcze składają się także produkty spalania paliw, produkcji przemysłowej, wyładowań atmosferycznych, wybuchów wulkanów, oraz innych naturalnych czynników. Dwutlenek węgla w znaczącym stopniu zakwasza opady, przyczyniając się do obniżenia pH do poziomu 5,6 - czyli kwaśnego. 

Jak powstają kwaśne opady? 

Tlenki siarki, które są główną przyczyną kwaśnych deszczy powstają w wyniku spalania węgla oraz innych paliw kopalnych, które zawierają określoną ilość siarki. Jak wskazują badania w ostatnich latach zmniejszył się udział oraz wpływ wielkich fabryk w powstawanie kwaśnych deszczy, ze względu na zmianę przepisów na bardziej rygorystyczne. Niestety, ale do powstawania obecnego smogu przyczynia się negatywne spalanie za pomocą tworzyw oraz materiałów, które w sposób trujący wpływają na naturalne środowisko.

kwaśne deszcze

Kwaśne opady: przyczyny 

Przyczyn powstającego kwaśnego deszczu jest wiele. Główną przyczyną jest przenikanie do atmosfery tlenków siarki oraz tlenków azotu. To właśnie te związki wpływają na zanieczyszczenie powietrza. Jedną z przyczyn jest ogrzewanie gospodarstw materiałami szkodliwymi i toksycznymi. Aby temu zapobiec zaleca się wymianę pieców węglowych na ekologiczne, takie jak elektryczne, olejowe, gazowe, czy zasilane za pomocą odnawialnych źródeł energii. Poza tym konieczne jest stosowanie filtrów kominowych. 

Kwaśne opady: skutki

Opady atmosferyczne w postaci kwaśnych deszczy mogą przyczynić się do bardzo negatywnych konsekwencji, które odbiją się na zdrowiu człowieka oraz na funkcjonowaniu naturalnego ekosystemu. Najcześciej wymienianymi skutkami oddziaływania kwaśnych deszczy są zakwaszenia jezior, rzek a także niezwykle niszczycielska erozja gleb. Procesy te przyczyniają się do widocznego pogorszenia środowiska, co w konsekwencji skutkuje uszkodzeniem drzew oraz runa leśnego. Niestety, ale niektóre gatunki zwierząt mogą nie przetrwać silnych opadów o kwaśnym pH, szczególnie tych, które naturalnie bytują w zbiornikach wodnych. Kwaśne deszcze oddziałują także na budowle, powodując przyspieszoną korozję. Co więcej wiele budynków wykonanych z piaskowca, wapienia lub marmuru ulega trwałemu uszkodzeniu. Skutki działania kwaśnych deszczy mogą być zauważalne nawet po kilku latach. 

Skutki oddziaływania kwaśnych deszczy na organizm ludzki mogą doprowadzić do częstych bólów głowy, chorób sercowo-naczyniowych, podrażnienia oczu, nosa oraz gardła, problemów z oddychaniem, podrażnienia układu oddechowego, przewlekłej obturacji płuc, bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie wątroby, śledziony, krwi, układu rozrodczego.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz