Co daje maska antysmogowa?

Udostępnij

W ostatnim czasie coraz większą popularność zdobywają maski antysmogowe, które mają na celu ochronę nas przez zanieczyszczeniami powietrza. Jest to bezpośrednio związane ze zwiększającą się świadomością społeczeństwa w tej dziedzinie oraz znacznym wzrostem toksycznych substancji w atmosferze, w niektórych miejscach nawet o kilkaset procent. Czy takie maski są w pełni skuteczne i są w stanie ochronić nas przez smogiem? Gdzie można kupić tego rodzaju maski?

Maska antysmogowa

Jak sama nazwa wskazuje, maski antysmogowe mają na celu chronić przed smogiem, czyli toksyczną mgłą powstającą na skutek zanieczyszczeń powietrza. W okresie jesienno zimowym dopuszczalne normy zanieczyszczeń przekraczane są wielokrotnie, na przykład w Krakowie jest to nawet 400 procent. Z podobnym problemem mierzy się wiele dużych miast, przykładowo na terenie Górnego Śląska.

Zanieczyszczenia powietrza wchodzące w skład smogu mają znaczny negatywny wpływ na nasze zdrowie. Mogą to być na przykład tlenek węgla, azotu czy siarki, ozon, benzopiren, metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć czy ołów. Najbardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia są pyły PM 10 i PM 2,5. Docierając do naszych dróg oddechowych mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwi, co powoduje wzrost zawartości toksycznych substancji w układzie krwionośnym. W przypadku Polski największe stężenie pyłu PM 10 jest w Krakowie, następnie w Nowym Sączu, w Gliwicach, Zabrzu, Sosnowcu oraz Katowicach.

askuteczność maski antysmogowej

Wraz we wzrostem ekspozycji na zanieczyszczenia wzrasta również ryzyko powstania różnego rodzaju chorób. Związki zawarte w smogu mogą upośledzać drogi oddechowe, co powoduje zwiększone narażenie na wirusy oraz bakterie, co w efekcie sprzyja infekcjom. Dodatkowo wpływają również negatywnie na wymianę gazową w płucach, co znacznie wpływa na ryzyko pojawienia się alergii oraz większe obciążenie serca. Może dojść również do zaostrzenia się objawów osób dotkniętych astmą, chorobami układu krążenia czy obturacyjną chorobą płuc. W pewnych sytuacjach może pojawić się również nowotwór płuc.

Maska antysmogowa - skuteczność

Jednym ze sposobów ochrony przed smogiem są maski przeciwpyłowe, które posiadają wymienne filtry, które zatrzymują część zanieczyszczeń. Według producentów jest to nawet 99 procent, jednak specjaliści zapewniają, że taka maska nie jest w stanie ochronić nas całkowicie. 

Oddychanie w masce przciwsmogowej jest utrudnione i powoduje jej zawilgocenie. W zależności od intensywności wysiłku, może to okazać się bardziej lub mniej uciążliwe. Co więcej, w przypadku noszenia okularów należy liczyć się z ich zaparowaniem.

Maska powinna być dobrze dopasowana do twarzy aby zapewnić filtrowanie całego powietrza, dlatego powinna zostać dobrana z należytą starannością. Maska powinna być również myta oraz prana. Najważniejsza jest jednak wymiana filtrów. Z reguły powinno się to odbywać co dwa tygodnie, jednak w praktyce należy wymieniać go za każdym razem, kiedy filtr zmieni kolor z białego na szary (na przykład w Krakowie mogą to być tylko kilka godzin).

Komentarze (0)

Zostaw komentarz