Jakie są rodzaje smogu?

Udostępnij

Smog wytwarza się na skutek dużej wilgotności oraz mocno zanieczyszczonego środowiska, szczególnie powietrza, w którym znajdują się stężenia tlenku węgla oraz dwutlenku siarki. Oprócz tych związków w skład mieszaniny bardzo często wchodzi tlenek azotu, sadza oraz inne równie szkodliwe pyły. 

Jakie są rodzaje smogu? 

Emisja zanieczyszczeń powietrza występująca w Polsce powstaje na skutek ogrzewania domów za pomocą węgla oraz innych, często toksycznych materiałów czy nawet śmieci. Muł oraz miał węglowy to produkty, które posiadają wysoką zawartość siarki, chloru oraz popiołu. Niestety, ale w Polsce brak jest jakichkolwiek norm jakości węgla, który sprzedawany jest gospodarstwom domowym. Wyróżnia się dwa rodzaje smogu: smog londyński oraz smog typu Los Angeles. 

Rodzaje smogu 

Pierwszy z najczęściej wymienianych smogów czyli smog londyński zwany smogiem kwaśnym najbardziej widoczny jest w okresie grzewczym, czyli mniej więcej od miesiąca października do marca. To właśnie wtedy gospodarstwa domowe przyczyniają się do wytwarzania smogu. W składzie mieszaniny toksycznych związków znajdują się: tlenki siarki, tlenki azotu, sadza i inne. Londyński smog powstaje w przypadku niskich temperatur oraz braku ruchu mas powietrza i dużej wilgotności. 

Drugim rodzajem smogu jest smog typu Los Angeles, zwany inaczej smogiem fotochemicznym. Cechą wyróżniającą ten rodzaj mieszaniny jest jego występowanie w miesiącach letnich. Najczęściej jest on widoczny w strefach subtropikalnych. W jego składzie znajdują się tlenki węgla, tlenki azotu oraz węglowodory. Miasta, które najbardziej są zanieczyszczone tym smogiem to: Los Angeles oraz Meksyk. Zdarza się, że jest on także widoczny w Polsce, najczęściej w Krakowie oraz w Warszawie w sytuacjach wzmożonego transportu. Na powstawanie smogu fotochemicznego ogromne znaczenie ma postępująca motoryzacja. Zbyt duża ilość spalin, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia smogu, który jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia człowieka. 

rodzaje smogu

Rodzaje smogu i jego wpływ na zdrowie ludzi 

Każdy smog bez względu na jego rodzaj oraz faktyczny powód występowania jest toksyczny i niebezpieczny zarówno dla środowiska jak i dla człowieka. Najczęstszymi skutkami oddziaływania chmury pełnej pyłu są częste bóle głowy, podrażnienia spojówki oraz śluzówki, częste infekcje górnych dróg oddechowych, zwiększona zachorowalność na przewlekłe choroby układu krwionośnego, oddechowego oraz nerwowego. Smog w stopniu znaczącym przyczynia się do powstawania alergii. Smog jest niezwykle szkodliwy dla kobiet w ciąży, gdyż może doprowadzić do zmniejszenia masy urodzeniowej płodu, zwiększenia zachorowalności na nowotwory. Smog w znacznym stopniu przyczynia się do powstawania astmy. 

Rodzaje smogu w Polsce​

Smog w Polsce najczęściej występuje w formie smogu kwaśnego, który tworzy się w okresie grzewczym, czyli w miesiącach zimowych. Smog ten posiada głównie pyły zawieszone PM10 czyli mieszaninę cząstek stałych i ciekłych, które docierają do górnych dróg oddechowych oraz płuc osadzając się. Pyły PM2,5 są drobne, lecz równie toksyczne. Im mniejsza liczba określająca pyły zawieszone tym mniejsze ich rozmiary oraz szkodliwość.

Komentarze (1)

  1. Smog Master (Ogr) 20 lutego 2020

    Z grubsza rzecz ujmując to klasyczny smog powstaje w wyniku spalania dużych ilości węgla na danym obszarze i jest spowodowany mieszaniną dymu i dwutlenku siarki. W latach 50. XX wieku po raz pierwszy opisano nowy rodzaj smogu, znany jako Smog Fotochemiczny. Smog jest problemem w wielu miastach i nadal szkodzi zdrowiu ludzkiemu. Ozon przygruntowy, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenek węgla są szczególnie szkodliwe dla osób starszych, dzieci oraz osób cierpiących na choroby serca i płuc, takie jak rozedma płuc, zapalenie oskrzeli i astma. Może powodować zapalenie dróg oddechowych, zmniejszając wydajność pracy płuc i powodując skrócenie oddechu, ból przy głębokim wdychaniu, świszczący oddech i kaszel. Może powodować podrażnienia oczu i nosa, wysusza błony ochronne nosa i gardła oraz zakłóca zdolność organizmu do zwalczania infekcji, zwiększając podatność na choroby. Przyjmowanie do szpitala i śmierć oddechowa często zwiększają się w okresach, gdy poziom ozonu jest wysoki.

Zostaw komentarz